HOMOSEKSUALITEIT IN DUBAI

Over de Dubai gay scene kunnen we heel kort zijn: die is er niet. Homoseksualiteit is verboden in Dubai en op homoseksuele handelingen staan zware straffen. Knuffelen en zoenen valt hier ook onder. Overigens is het voor hetero’s “not done” om te zoenen of friemelen in het openbaar. Op intimiteit op openbare plekken kan gevangenisstraf staan. Af en toe belanden stelletjes in de gevangenis die onterecht dachten de liefdesdaad ergens op een strand in Dubai uit te kunnen voeren.

We kunnen niet uit eigen ervaring spreken, maar dat men in Arabische landen verre van ruimdenkend is ten aanzien van homoseksuelen is een feit. Of het verstandig is om als homo of lesbo naar Dubai te gaan is de eerste vraag. Of je het überhaupt wilt als je weet hoe “men” daar over jou en je levensstijl denkt, is een tweede.

LGBT+

De LGBT+ (of LGBTQ+) gemeenschap groeit wereldwijd. Vooral in Nederland, waar vrijheid in alle vormen een belangrijk gedachtegoed is, voelen steeds meer mensen zich verbonden in deze brede gemeenschap waarin iedere andere vorm van gender en seksualiteit dan hetero en man of vrouw vertegenwoordigd is. Bij de meest uitgebreide vorm (LGBTTTQQIAA) horen ook heteroseksuele mannen en vrouwen die hun support uiten (de laatste ‘A’, die ‘alley’ betekent.

In Dubai bestaat officieel geen LGBT+ gemeenschap. Homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksualiteit en zo worden op zijn zachtst gezegd als ‘anders’ beschouwd en niet geaccepteerd door de samenleving. Openlijk uit de kast komen is iets wat je in Dubai niet doet, zeker niet in grotere kring.

Wel of niet naar Dubai reizen?

Een lastige vraag is of je als LGBT-er bent, je wel of niet naar Dubai kunt reizen. Net als dat een heteroseksueel niet op straat nadrukkelijk uitdraagt dat hij of zij hetero is, zo wordt dan van iedereen die dat niet is ook verwacht. Je als travestiet in het openbaar begeven kan reacties uitlokken en zelfs tot een arrestatie leiden. Bij de lokale bevolking zal het in ieder geval op weinig begrip stuiten. Het erg lastig om te bepalen waar de grenzen van de samenleving in Dubai liggen. Dat ze er minder ruimdenkend zijn dan in Nederland, is in ieder geval een feit.

Meer info:
5 dingen die je moet weten om problemen in Dubai te voorkomen